Pravno Obvestilo


Intelektualna lastnina

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno mesto je Veterinarska ambulanta Janežič d.n.o.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu https://www.veterina-janezic.com, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na https://www.veterina-janezic.com ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa https://www.veterina-janezic.com za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Veterinarska ambulanta Janežič d.n.o., ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom https://www.veterina-janezic.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Veterinarska ambulanta Janežič d.n.o. za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

Veterinarska ambulanta Janežič d.n.o. se bo trudila, da bodo podatki na spletnem mestu www.veterina-janezic.com pravilni in ažurni, vendar Veterinarska ambulanta Janežič d.n.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta www.veterina-janezic.com ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta www.veterina-janezic.com ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta www.veterina-janezic.com ali nezmožnosti uporabe le-tega. Veterinarska ambulanta Janežič d.n.o. se bo trudila za nemoteno delovanje spletnega mesta www.veterina-janezic.com, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletnega mesta www.veterina-janezic.com. Veterinarska ambulanta Janežič d.n.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto www.veterina-janezic.com.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih Veterinarska ambulanta Janežič d.n.o. pridobi na kakršenkoli način preko spletnega mesta https://www.veterina-janezic.com varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Obligacijskem zakoniku.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru. Z uporabo Spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.